China: (Xinjiang Uygur) cattle, serotype O, WOAH

Trim content