China (03): (Xinjiang Uygur) cattle, serotype O, WOAH

Trim content