Country Reports: 2022

The codes (current and past) used for each country can be found here.WRLFMD Country Codes
WRLFMD Batch no. Country Date received Type Samples WRLFMD Reports
WRLMEG/2022/00004 Tunisia 14/01/2022 O
O
TUN/V1/22*
TUN/V6/22*
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00005 Russia 18/01/2022 O Orenburg/RUS/2021* Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00006 Tunisia 03/02/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
TUN/22Z745/22*
TUN/22Z746/22*
TUN/22Z747/22*
TUN/22Z749/22*
TUN/22Z750/22*
TUN/22Z751/22*
TUN/22Z752/22*
TUN/22Z753/22*
TUN/22Z754/22*
TUN/22Z756/22*
TUN/22Z994/22*
TUN/22Z995/22*
TUN/22Z996/22*
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/00001 Pakistan 04/02/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
PAK/1/2021
PAK/3/2021
PAK/4/2021
PAK/6/2021
PAK/7/2021
PAK/8/2021
PAK/9/2021
PAK/12/2021
PAK/13/2021
PAK/14/2021
PAK/15/2021
PAK/16/2021
PAK/17/2021
PAK/18/2021
PAK/21/2021
PAK/23/2021
PAK/24/2021
PAK/27/2021
PAK/40/2021
PAK/22/2021
PAK/28/2021
PAK/29/2021
PAK/30/2021
PAK/31/2021
PAK/32/2021
PAK/33/2021
PAK/37/2021
PAK/38/2021
PAK/39/2021
PAK/42/2021
PAK/45/2021
PAK/47/2021
PAK/48/2021
PAK/49/2021
PAK/50/2021
PAK/2/2021
PAK/5/2021
PAK/10/2021
PAK/11/2021
PAK/19/2021
PAK/20/2021
PAK/34/2021
PAK/35/2021
PAK/36/2021
PAK/41/2021
PAK/43/2021
PAK/44/2021
PAK/46/2021
PAK/25/2021
PAK/26/2021
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)
Genotyping(Asia1)
Vaccine
WRLMEG/2022/00007 Kazakhstan 14/02/2022 O KAZ/2022* Genotyping(O)
WRLFMD/2022/00002 Internal use 25/02/2022 - - -
WRLFMD/2022/00003 Botswana 28/02/2022      
WRLFMD/2022/00004 Tunisia 16/03/2022 O
O
O
TUN/1/2022
TUN/2/2022
TUN/3/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLMEG/2022/00010 Israel 17/03/2022 O
O
O
O
O
O
O
442228/ISR/2022*
443555/ISR/2022*
444156/ISR/2022*
445247/ISR/2022*
445733/ISR/2022*
446115/ISR/2022*
446186/ISR/2022*
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/00005 Zambia 18/03/2022 O
O
ZAM/12/2018
ZAM/13/2018
Vaccine
WRLFMD/2022/00007 Malawi 18/03/2022      
WRLMEG/2022/00012 Malawi 13/04/2022 O MAL03/2022* Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000008 UAE 06/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
UAE/1/2021
UAE/2/2021
UAE/9/2021
UAE/10/2021
UAE/11/2021
UAE/14/2021
UAE/15/2021
UAE/8/2021
UAE/12/2021
UAE/13/2021
UAE/3/2021
UAE/4/2021
UAE/5/2021
UAE/6/2021
UAE/7/2021
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLMEG/2022/00013 Indonesia 09/05/2022 O VL6-J-T/ISA/2022 * Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00014 Thailand 10/05/2022 O
O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
TAI/2/21 *
TAI/4/21 *
TAI/6/21 *
TAI/30/21 *
TAI/35/21 *
TAI/36/21 *
TAI/43/21 *
TAI/60/21 *
TAI/20/21 *
TAI/28/21 *
TAI/29/21 *
TAI/32/21 *
TAI/40/21 *
TAI/48/21 *
TAI/50/21 *
TAI/56/21 *
TAI/57/21 *
TAI/62/21 *
TAI/64/21 *
TAI/79/21 *
Genotyping(O)
Genotyping(A)
WRLFMD/2022/000009 Algeria 11/05/2022 O
O
O
O
FMDV GD
ALG/1/2022
ALG/2/2022
​ALG/3/2022
​ALG/4/2022
​ALG/5/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLMEG/2022/00015 Mali 13/05/2022 SAT 2
​SAT 2
MAI/22Z003019/21 *
MAI/22Z003020/21 *
Genotyping(SAT2)
WRLFMD/2022/000010 Mongolia 16/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
MOG/17/2021
MOG/18/2021
MOG/19/2021
MOG/2/2022
MOG/3/2022
MOG/6/2022
MOG/7/2022
MOG/8/2022
MOG/9/2022
MOG/10/2022
MOG/11/2022
MOG/12/2022
MOG/13/2022
MOG/1/2022
MOG/4/2022
MOG/5/2022
MOG/14/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLFMD/2022/000011 Israel 12/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
FMDV GD
ISR/1/2022
ISR/2/2022
​ISR/3/2022
​ISR/4/2022
​ISR/5/2022
​ISR/7/2022
​ISR/8/2022
​ISR/9/2022
​ISR/10/2022
​ISR/6/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLFMD/2022/000012 Ethiopia 18/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A & SAT2
SAT2
SAT2
SAT2
SAT2
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
ETH/24/2019
ETH/26/2019
ETH/27/2019
ETH/28/2019
ETH/29/2019
ETH/2/2020
ETH/5/2020
ETH/8/2020
ETH/10/2020
ETH/11/2020
ETH/12/2020
ETH/15/2020
ETH/16/2020
ETH/17/2020
ETH/1/2021
ETH/2/2021
ETH/4/2021
ETH/5/2021
ETH/5/2022
ETH/21/2019
ETH/25/2019
ETH/30/2019
ETH/34/2019
ETH/1/2020
ETH/13/2020
ETH/14/2020
ETH/4/2022
ETH/9/2020
ETH/31/2019
ETH/32/2019
ETH/2/2022
ETH/3/2022
ETH/22/2019
ETH/23/2019
ETH/33/2019
ETH/36/2019
ETH/4/2020
ETH/6/2020
ETH/7/2020
ETH/19/2020
ETH/1/2022
ETH/35/2019
ETH/37/2019
ETH/3/2020
ETH/18/2020
ETH/3/2021
ETH/6/2021
ETH/6/2022
Detection
Genotying(O)
Genotying(A)
Genotying(SAT2)
Vaccine
Vaccine(sup)
WRLFMD/2022/000013 Palestine, State of 12/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PAT/1/2021
PAT/2/2021
PAT/3/2021
PAT/4/2021
PAT/5/2021
PAT/6/2021
PAT/7/2021
PAT/8/2021
PAT/9/2021
PAT/10/2021
PAT/1/2022
PAT/2/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLFMD/2022/000014 Internal Use 09/06/2022 - - -
WRLMEG/2022/00017 Malaysia 11/06/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
MAY/49/2021*
MAY/99/2021(1)*
MAY/1282/2021(1)*
MAY/1282/2021(2)*
MAY/1283/2021(3)*
MAY/1299/2021*
MAY/1300/2021(1)*
MAY/1576/2021(3)*
MAY/1577/2021(1)*
MAY/1577/2021(6)*
MAY/497/2022*
MAY/691/2022(5)*
MAY/742/2022(3)*
MAY/742/2022(5)*
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000015 Indonesia 18/06/2022 O
O†
O†
FMDV GD
FMDV GD
NVD
ISA/3/2022
ISA/1/2022
ISA/6/2022
ISA/2/2022
ISA/5/2022
ISA/4/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLFMD/2022/000016 Thailand 06/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
TAI/15/2020
TAI/16/2020
TAI/18/2020
TAI/19/2020
TAI/20/2020
TAI/21/2020
TAI/1/2021
TAI/2/2021
TAI/3/2021
TAI/4/2021
TAI/5/2021
TAI/6/2021
TAI/7/2021
TAI/13/2020
TAI/14/2020
TAI/17/2020
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)
Vaccine
WRLMEG/2022/00019 Egypt 25/06/2022 O Egy/Sharquia1/22 * Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000039 Sudan 27/06/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
SUD/3/2020
SUD/6/2020
SUD/8/2020
SUD/12/2020
SUD/13/2020
SUD/14/2020
SUD/15/2020
SUD/16/2020
SUD/17/2020
SUD/18/2020
SUD/1/2019
SUD/3/2019
SUD/4/2019
SUD/1/2021
SUD/1/2022
SUD/2/2022
SUD/3/2022
SUD/4/2022
SUD/5/2022
SUD/7/2019
SUD/1/2020
SUD/2/2020
SUD/4/2020
SUD/5/2020
SUD/7/2020
SUD/9/2020
SUD/10/2020
SUD/11/2020
SUD/19/2020
SUD/20/2020
SUD/22/2020
SUD/2/2021
SUD/3/2021
SUD/6/2022
SUD/2/2019
SUD/5/2019
SUD/6/2019
SUD/8/2019
SUD/21/2020
SUD/23/2020
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)
Vaccine
WRLMEG/2022/00021 Mozambique 05/07/2022 O MOZ04/2022 * Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00023 Zimbabwe 25/07/2022 SAT 2 ZIM01/2022 * Genotyping(SAT2)
WRLMEG/2022/00024 Ghana 29/07/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
GHA/AVL/FMD/21/03 *
GHA/AVL/FMD/21/06 *
GHA/AVL/FMD/21/08 *
GHA/AVL/FMD/21/11 *
GHA/AVL/FMD/21/12 *
GHA/AVL/FMD/21/22 *
GHA/AVL/FMD/21/23 *
GHA/Wash_BLW_3/21 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00025 Indonesia 31/07/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ISA/Tamiang/01220759-P4/2022 *
ISA/Tamiang/01220759-P10/2022 *
ISA/Langkat/A01220761/2022 *
ISA/DeliSerdang/A01220762/2022 *
ISA/Lamongan/PVT-VL6/2022 *
ISA/Sidoarjo/PVT/2022 *
ISA/Mojokerto/PVT/2022 *
ISA/Babel/PVT-AN/2022 *
ISA/Probolinggo/PVT/2022 *
ISA/Malang/PVT/2022 *
ISA/Boyolali/A04222562/2022 *
ISA/Pasuruan/A04222583/2022 *
ISA/PangkalPinang/PVT/2022 *
ISA/LTE/A06220465/2022 *
ISA/LTI/A06220466/2022 *
ISA/Mempawah/BBR11/2022 *
ISA/KWB/A0522106/2022 *
ISA/Banjarnegara/A04222582/2022 *
ISA/Klaten/A04222596/2022 *
ISA/Jombang/PVTW-J11/2022 *
ISA/Gresik/PVT-KBMS/2022 *
ISA/Purbalingga/A04222607/2022 *
ISA/Pemalang/A04222613/2022 *
ISA/Semarang/A04222614/2022 *
ISA/Magetan/A04222620/2022 *
ISA/HSU/A0522099-5/2022 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00026 Burundi 01/08/2022 A
A
A
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
BUN/1/2016a *
BUN/2/2016a *
BUN/3/2016a *
BUN/1/2016 *
BUN/2/2016 *
BUN/3/2016 *
BUN/4/2016 *
BUN/5/2016 *
BUN/6/2016 *
BUN/7/2016 *
BUN/8/2016 *
BUN/9/2016 *
BUN/10/2016 *
BUN/11/2016 *
BUN/12/2016 *
BUN/13/2016 *
BUN/14/2016 *
Genotyping(A)
Genotyping(SAT2
WRLMEG/2022/00027 Niger 04/08/2022 O
O
O
NGR/22Z9694/21 *
NGR/Z229696/21 *
NGR/22Z9718/21 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00029 Botswana 27/08/2022 SAT 2 BOT02/2022 * Genotyping(SAT2)
WRLMEG/2022/00030 Indonesia 31/08/2022 O
O
O
O
O
O
ISA/Toraja_Utara/A07220106/2022 *
SA/Bantaeng/A07220112/2022 *
ISA/Bone/A07220116/2022 *
ISA/Gowa/A07220121/2022 *
ISA/Luwu/A07220122/2022 *
ISA/Karanganyar/A04223309/2022 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00036 Mongolia 05/10/2022 O
​O
​O
​O
​O
MOG/13/Ca/Kh/2018 *
MOG/14/Ca/Do/2018 *
MOG/Khentii/2021 *
MOG/Khovd/2021 *
MOG/Sukhbaatar/2021 *
 
WRLMEG/2022/00038 Malaysia 17/10/2022 O MAY/498/2022 * Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00039 Israel 31/10/2022 O 465636/ISR/2022 * Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00040 Bangladesh 09/11/2022 O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
BAN/PA/At‑355/2019 *
BAN/DH/Dh‑363/2019 *
BAN/MA/Si‑369/2019 *
BAN/DH/Dh‑377/2020 *
BAN/DH/Ke‑393/2020 *
BAN/DH/Ke‑395/2020 *
BAN/DH/Dh‑417/2021 *
BAN/DH/Dh‑418/2021 *
BAN/SA/Sa‑423/2021 *
BAN/SA/Sa‑426/2021 *
BAN/JH/Jh‑454/2021 *
BAN/JH/Jh‑455/2021 *
BAN/MY/My‑466/2021 *
BAN/MY/My‑469/2021 *
BAN/MY/My‑478/2021 *
BAN/MY/My‑480/2021 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00041 India 10/11/2022 A VMC/Mizoram/IND/1/2020 * Genotyping(A)
WRLMEG/2022/00042 Türkiye 01/12/2022 O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
TUR/6/2022.096 *
TUR/9/2022.115 *
TUR/13/2022.154 *
TUR/14/2022.154 *
TUR/15/2022.154 *
TUR/24/2022.212 *
TUR/43.44/2022.231 *
TUR/66/2022.327 *
TUR/86/2022.615 *
TUR/87/2022.615 *
TUR/88/2022.615 *
TUR/95/2022.635 *
TUR/96/2022.635 *
TUR/99/2022.635 *
TUR/101/2022.635 *
TUR/106/2022.654 *
TUR/115/2022.673 *
TUR/121/2022.692 *
TUR/122/2022.712 *
TUR/124/2022.712 *
TUR/128/2022.712 *
TUR/131/2022.731 *
TUR/132/2022.731 *
TUR/135/2022.75 *
TUR/136/2022.75 *
TUR/140/2022.769 *
TUR/143/2022.769 *
TUR/144/2022.769 *
TUR/149/2022.769 *
TUR/150/2022.788 *
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000090 Egypt 08/12/2022 O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A†
A†
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
EGY 8/2021
EGY 9/2021
EGY 10/2021
EGY 2/2020
EGY 9/2020
EGY 13/2020
EGY 14/2020
EGY 17/2020
EGY 18/2020
EGY 19/2020
EGY 20/2020
EGY 21/2020
EGY 1/2021
EGY 5/2021
EGY 7/2021
EGY 1/2022
EGY 7/2020
EGY 2/2022
EGY 1/2020
EGY 3/2020
EGY 4/2020
EGY 5/2020
EGY 6/2020
EGY 8/2020
EGY 10/2020
EGY 11/2020
EGY 12/2020
EGY 15/2020
EGY 16/2020
EGY 2/2021
EGY 3/2021
EGY 4/2021
EGY 6/2021
EGY 3/2022
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)
Vaccine

*, Not a WRLFMD reference number (only VP1 sequence received)
†, originally reported as FMDV‑GD.

Trim content