Country Reports: 2022

The codes (current and past) used for each country can be found here.WRLFMD Country Codes
WRLFMD Batch no. Country Date received Type Samples WRLFMD Reports
WRLMEG/2022/00004 Tunisia 14/01/2022 O
O
TUN/V1/22*
TUN/V6/22*
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00005 Russia 18/01/2022 O Orenburg/RUS/2021* Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00006 Tunisia 03/02/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
TUN/22Z745/22*
TUN/22Z746/22*
TUN/22Z747/22*
TUN/22Z749/22*
TUN/22Z750/22*
TUN/22Z751/22*
TUN/22Z752/22*
TUN/22Z753/22*
TUN/22Z754/22*
TUN/22Z756/22*
TUN/22Z994/22*
TUN/22Z995/22*
TUN/22Z996/22*
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/00001 Pakistan 04/02/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
ASIA‑1
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
PAK/1/2021
PAK/3/2021
PAK/4/2021
PAK/6/2021
PAK/7/2021
PAK/8/2021
PAK/9/2021
PAK/12/2021
PAK/13/2021
PAK/14/2021
PAK/15/2021
PAK/16/2021
PAK/17/2021
PAK/18/2021
PAK/21/2021
PAK/23/2021
PAK/24/2021
PAK/27/2021
PAK/40/2021
PAK/22/2021
PAK/28/2021
PAK/29/2021
PAK/30/2021
PAK/31/2021
PAK/32/2021
PAK/33/2021
PAK/37/2021
PAK/38/2021
PAK/39/2021
PAK/42/2021
PAK/45/2021
PAK/47/2021
PAK/48/2021
PAK/49/2021
PAK/50/2021
PAK/2/2021
PAK/5/2021
PAK/10/2021
PAK/11/2021
PAK/19/2021
PAK/20/2021
PAK/34/2021
PAK/35/2021
PAK/36/2021
PAK/41/2021
PAK/43/2021
PAK/44/2021
PAK/46/2021
PAK/25/2021
PAK/26/2021
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)
Genotyping(Asia1)
Vaccine
WRLMEG/2022/00007 Kazakhstan 14/02/2022 O KAZ/2022* Genotyping(O)
WRLFMD/2022/00002 Internal use 25/02/2022 - - -
WRLFMD/2022/00003 Botswana 28/02/2022      
WRLFMD/2022/00004 Tunisia 16/03/2022 O
O
O
TUN/1/2022
TUN/2/2022
TUN/3/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLMEG/2022/00010 Israel 17/03/2022 O
O
O
O
O
O
O
442228/ISR/2022*
443555/ISR/2022*
444156/ISR/2022*
445247/ISR/2022*
445733/ISR/2022*
446115/ISR/2022*
446186/ISR/2022*
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/00005 Zambia 18/03/2022 O
O
ZAM/12/2018
ZAM/13/2018
Vaccine
WRLFMD/2022/00007 Malawi 18/03/2022      
WRLMEG/2022/00012 Malawi 13/04/2022 O MAL03/2022* Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000008 UAE 06/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
UAE/1/2021
UAE/2/2021
UAE/9/2021
UAE/10/2021
UAE/11/2021
UAE/14/2021
UAE/15/2021
UAE/8/2021
UAE/12/2021
UAE/13/2021
UAE/3/2021
UAE/4/2021
UAE/5/2021
UAE/6/2021
UAE/7/2021
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLMEG/2022/00013 Indonesia 09/05/2022 O VL6-J-T/ISA/2022 * Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00014 Thailand 10/05/2022 O
O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
​A
TAI/2/21 *
TAI/4/21 *
TAI/6/21 *
TAI/30/21 *
TAI/35/21 *
TAI/36/21 *
TAI/43/21 *
TAI/60/21 *
TAI/20/21 *
TAI/28/21 *
TAI/29/21 *
TAI/32/21 *
TAI/40/21 *
TAI/48/21 *
TAI/50/21 *
TAI/56/21 *
TAI/57/21 *
TAI/62/21 *
TAI/64/21 *
TAI/79/21 *
Genotyping(O)
Genotyping(A)
WRLFMD/2022/000009 Algeria 11/05/2022 O
O
O
O
FMDV GD
ALG/1/2022
ALG/2/2022
​ALG/3/2022
​ALG/4/2022
​ALG/5/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLMEG/2022/00015 Mali 13/05/2022 SAT 2
​SAT 2
MAI/22Z003019/21 *
MAI/22Z003020/21 *
Genotyping(SAT2)
WRLFMD/2022/000010 Mongolia 16/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
MOG/17/2021
MOG/18/2021
MOG/19/2021
MOG/2/2022
MOG/3/2022
MOG/6/2022
MOG/7/2022
MOG/8/2022
MOG/9/2022
MOG/10/2022
MOG/11/2022
MOG/12/2022
MOG/13/2022
MOG/1/2022
MOG/4/2022
MOG/5/2022
MOG/14/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLFMD/2022/000011 Israel 12/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
FMDV GD
ISR/1/2022
ISR/2/2022
​ISR/3/2022
​ISR/4/2022
​ISR/5/2022
​ISR/7/2022
​ISR/8/2022
​ISR/9/2022
​ISR/10/2022
​ISR/6/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLFMD/2022/000012 Ethiopia 18/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A & SAT2
SAT2
SAT2
SAT2
SAT2
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
ETH/24/2019
ETH/26/2019
ETH/27/2019
ETH/28/2019
ETH/29/2019
ETH/2/2020
ETH/5/2020
ETH/8/2020
ETH/10/2020
ETH/11/2020
ETH/12/2020
ETH/15/2020
ETH/16/2020
ETH/17/2020
ETH/1/2021
ETH/2/2021
ETH/4/2021
ETH/5/2021
ETH/5/2022
ETH/21/2019
ETH/25/2019
ETH/30/2019
ETH/34/2019
ETH/1/2020
ETH/13/2020
ETH/14/2020
ETH/4/2022
ETH/9/2020
ETH/31/2019
ETH/32/2019
ETH/2/2022
ETH/3/2022
ETH/22/2019
ETH/23/2019
ETH/33/2019
ETH/36/2019
ETH/4/2020
ETH/6/2020
ETH/7/2020
ETH/19/2020
ETH/1/2022
ETH/35/2019
ETH/37/2019
ETH/3/2020
ETH/18/2020
ETH/3/2021
ETH/6/2021
ETH/6/2022
Detection
Genotying(O)
Genotying(A)
Genotying(SAT2)
Vaccine
WRLFMD/2022/000013 Palestine, State of 12/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PAT/1/2021
PAT/2/2021
PAT/3/2021
PAT/4/2021
PAT/5/2021
PAT/6/2021
PAT/7/2021
PAT/8/2021
PAT/9/2021
PAT/10/2021
PAT/1/2022
PAT/2/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLMEG/2022/00016 Indonesia 21/05/2022 O
O
O
O
 *  
WRLFMD/2022/000014 Internal Use 09/06/2022 - - -
WRLMEG/2022/00017 Malaysia 11/06/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
MAY/49/2021*
MAY/99/2021(1)*
MAY/1282/2021(1)*
MAY/1282/2021(2)*
MAY/1283/2021(3)*
MAY/1299/2021*
MAY/1300/2021(1)*
MAY/1576/2021(3)*
MAY/1577/2021(1)*
MAY/1577/2021(6)*
MAY/497/2022*
MAY/691/2022(5)*
MAY/742/2022(3)*
MAY/742/2022(5)*
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000015 Indonesia 18/06/2022 O
O†
O†
FMDV GD
FMDV GD
NVD
ISA/3/2022
ISA/1/2022
ISA/6/2022
ISA/2/2022
ISA/5/2022
ISA/4/2022
Detection
Genotyping(O)
Vaccine
WRLFMD/2022/000016 Thailand 06/05/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
TAI/15/2020
TAI/16/2020
TAI/18/2020
TAI/19/2020
TAI/20/2020
TAI/21/2020
TAI/1/2021
TAI/2/2021
TAI/3/2021
TAI/4/2021
TAI/5/2021
TAI/6/2021
TAI/7/2021
TAI/13/2020
TAI/14/2020
TAI/17/2020
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)
Vaccine
WRLMEG/2022/00019 Egypt 25/06/2022 O Egy/Sharquia1/22 * Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000039 Sudan 27/06/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
FMDV GD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
SUD/3/2020
SUD/6/2020
SUD/8/2020
SUD/12/2020
SUD/13/2020
SUD/14/2020
SUD/15/2020
SUD/16/2020
SUD/17/2020
SUD/18/2020
SUD/1/2019
SUD/3/2019
SUD/4/2019
SUD/1/2021
SUD/1/2022
SUD/2/2022
SUD/3/2022
SUD/4/2022
SUD/5/2022
SUD/7/2019
SUD/1/2020
SUD/2/2020
SUD/4/2020
SUD/5/2020
SUD/7/2020
SUD/9/2020
SUD/10/2020
SUD/11/2020
SUD/19/2020
SUD/20/2020
SUD/22/2020
SUD/2/2021
SUD/3/2021
SUD/6/2022
SUD/2/2019
SUD/5/2019
SUD/6/2019
SUD/8/2019
SUD/21/2020
SUD/23/2020
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)
Vaccine
WRLMEG/2022/00021 Mozambique 05/07/2022 O MOZ04/2022 * Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00023 Zimbabwe 25/07/2022 SAT 2 ZIM01/2022 * Genotyping(SAT2)
WRLMEG/2022/00024 Ghana 29/07/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
GHA/AVL/FMD/21/03 *
GHA/AVL/FMD/21/06 *
GHA/AVL/FMD/21/08 *
GHA/AVL/FMD/21/11 *
GHA/AVL/FMD/21/12 *
GHA/AVL/FMD/21/22 *
GHA/AVL/FMD/21/23 *
GHA/Wash_BLW_3/21 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00025 Indonesia 31/07/2022 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ISA/Tamiang/01220759-P4/2022 *
ISA/Tamiang/01220759-P10/2022 *
ISA/Langkat/A01220761/2022 *
ISA/DeliSerdang/A01220762/2022 *
ISA/Lamongan/PVT-VL6/2022 *
ISA/Sidoarjo/PVT/2022 *
ISA/Mojokerto/PVT/2022 *
ISA/Babel/PVT-AN/2022 *
ISA/Probolinggo/PVT/2022 *
ISA/Malang/PVT/2022 *
ISA/Boyolali/A04222562/2022 *
ISA/Pasuruan/A04222583/2022 *
ISA/PangkalPinang/PVT/2022 *
ISA/LTE/A06220465/2022 *
ISA/LTI/A06220466/2022 *
ISA/Mempawah/BBR11/2022 *
ISA/KWB/A0522106/2022 *
ISA/Banjarnegara/A04222582/2022 *
ISA/Klaten/A04222596/2022 *
ISA/Jombang/PVTW-J11/2022 *
ISA/Gresik/PVT-KBMS/2022 *
ISA/Purbalingga/A04222607/2022 *
ISA/Pemalang/A04222613/2022 *
ISA/Semarang/A04222614/2022 *
ISA/Magetan/A04222620/2022 *
ISA/HSU/A0522099-5/2022 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00026 Burundi 01/08/2022 A
A
A
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
SAT 2
BUN/1/2016a *
BUN/2/2016a *
BUN/3/2016a *
BUN/1/2016 *
BUN/2/2016 *
BUN/3/2016 *
BUN/4/2016 *
BUN/5/2016 *
BUN/6/2016 *
BUN/7/2016 *
BUN/8/2016 *
BUN/9/2016 *
BUN/10/2016 *
BUN/11/2016 *
BUN/12/2016 *
BUN/13/2016 *
BUN/14/2016 *
Genotyping(A)
Genotyping(SAT2
WRLMEG/2022/00027 Niger 04/08/2022 O
O
O
NGR/22Z9694/21 *
NGR/Z229696/21 *
NGR/22Z9718/21 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00029 Botswana 27/08/2022 SAT 2 BOT02/2022 * Genotyping(SAT2)
WRLMEG/2022/00030 Indonesia 31/08/2022 O
O
O
O
O
O
ISA/Toraja_Utara/A07220106/2022 *
SA/Bantaeng/A07220112/2022 *
ISA/Bone/A07220116/2022 *
ISA/Gowa/A07220121/2022 *
ISA/Luwu/A07220122/2022 *
ISA/Karanganyar/A04223309/2022 *
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00036 Mongolia 05/10/2022 O
​O
​O
​O
​O
MOG/13/Ca/Kh/2018
MOG/14/Ca/Do/2018
MOG/Khentii/2021
MOG/Khovd/2021
MOG/Sukhbaatar/2021
 
WRLMEG/2022/00038 Malaysia 17/10/2022 O MAY/498/2022 Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00039 Israel 31/10/2022 O 465636/ISR/2022 Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00040 Bangladesh 09/11/2022 O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
BAN/PA/At‑355/2019
BAN/DH/Dh‑363/2019
BAN/MA/Si‑369/2019
BAN/DH/Dh‑377/2020
BAN/DH/Ke‑393/2020
BAN/DH/Ke‑395/2020
BAN/DH/Dh‑417/2021
BAN/DH/Dh‑418/2021
BAN/SA/Sa‑423/2021
BAN/SA/Sa‑426/2021
BAN/JH/Jh‑454/2021
BAN/JH/Jh‑455/2021
BAN/MY/My‑466/2021
BAN/MY/My‑469/2021
BAN/MY/My‑478/2021
BAN/MY/My‑480/2021
Genotyping(O)
WRLMEG/2022/00041 India 10/11/2022 A VMC/Mizoram/IND/1/2020 Genotyping(A)
WRLMEG/2022/00042 Türkiye 01/12/2022 O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
​O
TUR/6/2022.096
TUR/9/2022.115
TUR/13/2022.154
TUR/14/2022.154
TUR/15/2022.154
TUR/24/2022.212
TUR/43.44/2022.231
TUR/66/2022.327
TUR/86/2022.615
TUR/87/2022.615
TUR/88/2022.615
TUR/95/2022.635
TUR/96/2022.635
TUR/99/2022.635
TUR/101/2022.635
TUR/106/2022.654
TUR/115/2022.673
TUR/121/2022.692
TUR/122/2022.712
TUR/124/2022.712
TUR/128/2022.712
TUR/131/2022.731
TUR/132/2022.731
TUR/135/2022.75
TUR/136/2022.75
TUR/140/2022.769
TUR/143/2022.769
TUR/144/2022.769
TUR/149/2022.769
TUR/150/2022.788
Genotyping(O)
WRLFMD/2022/000090 Egypt 08/12/2022 O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A†
A†
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
NVD
EGY/2021/00008
EGY/2021/00009
EGY/2021/00010
EGY/2020/00002
EGY/2020/00009
EGY/2020/00013
EGY/2020/00014
EGY/2020/00017
EGY/2020/00018
EGY/2020/00019
EGY/2020/00020
EGY/2020/00021
EGY/2021/00001
EGY/2021/00005
EGY/2021/00007
EGY/2022/00001
EGY/2020/00007
EGY/2022/00002
EGY/2020/00001
EGY/2020/00003
EGY/2020/00004
EGY/2020/00005
EGY/2020/00006
EGY/2020/00008
EGY/2020/00010
EGY/2020/00011
EGY/2020/00012
EGY/2020/00015
EGY/2020/00016
EGY/2021/00002
EGY/2021/00003
EGY/2021/00004
EGY/2021/00006
EGY/2022/00003
Detection
Genotyping(O)
Genotyping(A)

*, Not a WRLFMD reference number (only VP1 sequence received)
†, originally reported as FMDV‑GD.

Trim content